GIS-ansvarlig innen planforvaltning i Hamar kommune

Hamar kommune søker deg som er dyktig innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS) i arealplanforvaltning. Vi ønsker deg som vil ta ansvar for utvikling av GIS innen plan og forvaltning av vårt planregister. Du skal bidra til effektiv forvaltning, god kvalitet, og tilgjengelighet. En viktig oppgave er å sørge for at planregister er tilgjengelig for innsyn, dialog og medvirkning i eksisterende og nye bruksområder.

Geomatikk er en del av Smart city-avdelingen og har ansvar for oppmåling, matrikkel, ajourhold og formidling av kommunens kartgrunnlag, planregister og annen geografisk informasjon, systemansvar for GIS, GIS-analyser og andre GIS-tjenester etter brukerbehov.

GIS og geodata er i rykende utvikling, og er en sentral del av Hamars Smart City-satsning. Vi ser i tillegg store muligheter for GIS innenfor planforvaltningen, et fagområde som vil endre seg mye i fremtiden. ePlansak, romlige planer (3D plan), bruk av AR/VR, dialog og medvirkning er nye spennende satsningsområder for Hamar kommune.

Hamar kommune har et solid fagmiljø innen geomatikk. Du får dyktige kollegaer både i Hamar kommune og gjennom de faglige samarbeid kommunen er med i. Som regionhovedstad samarbeider Hamar med mange spennende regionale, nasjonale og private GIS-aktører. Blant annet har kommunen et prosjekt med lokalt næringsliv om utvikling av AR/VR innen planforvaltning. Hamar er også med i mange nasjonale satsningsområder innenfor fagfeltet geomatikk.

For tiden leder geomatikk et prosjekt hvor vi ser på utvidelse av dagens geomatikksamarbeid (GIS på Hedmarken) og en anbudsprosess for våre GIS systemer. Dine erfaringer og synspunkter vil være viktig i denne prosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens planregister (kart- og bokdel)
 • Mottak og kontroll av planer
 • Ansvar for kommunens DOK (temadataene i det offentlige kartgrunnlaget)
 • Ansvar for dialog- og medvirkningsverktøy innenfor arealplanlegging
 • Tilrettelegging og publisering av planregister
 • 3D-modellering (romlige planer)
 • GIS- analyser og temakartproduksjon
 • Bidra til utvikling og integrering av nye fremtidsrettede digitale tjenester, slik som bruk av AR/VR
 • Brukerstøtte og rådgiving innenfor kommunens ulike GIS-systemer
 • Veilede og bistå interne og eksterne brukere om data og GIS-relaterte spørsmål
 • Medvirke i nasjonale, regionale og interkommunale prosjekt og samarbeid (blant annet GIS på Hedmarken, Temadata Innlandet, AU-tema, GeoNorge)

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som:
  • Har god kunnskap og erfaring med kart og GIS.
  • Har god forståelse for teknologisk anvendelse og arbeidsprosesser.
  • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Det er en fordel at du har:
  • Kjennskap/erfaring med forvaltning av planregister (kart og bokdel)
  • Kjennskap/erfaring med standardisering innenfor plan (sosi/gml)
  • Prosjektkompetanse

Utdanning

 • Høyere relevant utdannelse innen geomatikk
 • Erfaring kan kompensere for formell utdannelse

Personlige egenskaper

 • oppriktig interesse for GIS og liker å holde deg faglig oppdatert
 • nytenkende og engasjert i anvendelse av GIS- teknologi
 • proaktiv, positiv og serviceorientert
 • jobber systematisk, strukturert og selvstendig
 • tar initiativ, samt har god gjennomføringsevne
 • har evne og vilje til å tilegne deg og dele ny kompetanse
 • ser etter nye muligheter og løsninger

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kreativt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Fokus på teknologi, innovasjon og nytenking.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter avtale
Annonser