Geomatiker 100% fast stilling – Plan, bygg og geodata i Ski og Oppegård kommuner – Nordre Follo kommune

Til geodata-avdelingen i Oppegård og Ski kommune søker vi etter to nye medarbeidere som skal jobbe i team på tvers av kommunene. Arbeidssted vil være Ski. Vi benytter GISLINE som hovedverktøy, men benytter også verktøyene FME-Safe Software, ArcGIS og QGIS.

Gjennom geodatasamarbeidet i Follo har vi bidratt til å utvikle et sterkt fagmiljø med gode kartløsninger for publikum og saksbehandlere. De to nye medarbeiderne vil være en viktig ressurs i drift av eksisterende løsning og den videre utviklingen. Vi har også en spennende tid i vente med kommunesammenslåingen av Oppegård og Ski, der det skal utvikles nye digitale tjenester med utgangspunkt i innbyggerens behov. Innbyggerinvolvering, 3D, automatisering og selvbetjening er viktige satsingsområder.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Forvaltning av FKB, temadata, matrikkel og arealplaner
 • Tilrettelegging av kartapplikasjoner for publikum og saksbehandlere
 • Databaser, analyser, utarbeidelse av temakart og 3D-modeller
 • Systemadministrasjon
 • Noe eiendomsoppmåling (en av stillingene)
 • Team- og prosjektarbeid
 • Kundebehandling og informasjon

Kvalifikasjoner/utdanning/erfaring:

 • Relevant utdanning fra universitet/ høyskole eller tilsvarende dokumenterte kvalifikasjoner er et krav
 • Erfaring fra arbeid med geografisk informasjon og GIS-verktøy vil bli tillagt vekt
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Kunnskap om standarder for kart- og plandata er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper/ferdigheter:

Vi søker deg som har interesse og entusiasme for fagområdet. Du må kunne jobbe selvstendig, være resultatorientert og ha gode samarbeidsevner. I tillegg må du kunne formidle kunnskap på en forståelig måte, og være god til å tilegne deg ny kompetanse og løse nye oppgaver. Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby motiverende og utviklende arbeidsoppgaver med flerfaglige utfordringer der du får mulighet å samarbeide med et sterkt faglig miljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikring og pensjonsordninger
 • Ski og Oppegård kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Bedriftsidrettslag.

Lønn: Etter avtale

Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Vi tar kun imot elektroniske søknader.

Annonser