Kartverket søker geodatamedarbeidere i Vadsø

Vil du jobbe med spennende, regionale og nasjonale oppgaver?

Vi styrker kontoret i Vadsø med to geodatamedarbeidere

Ved Kartverket Troms og Finnmark, kontorsted Vadsø, er det ledig to faste stillinger som geodatamedarbeider, hhv innen matrikkelen og plan- og temadata.

Kartverket Troms og Finnmark har kontorsted i Tromsø og Vadsø og har et omfattende samarbeid med kommunene, Fylkesmannen, fylkeskommunen, statsetatene og andre samarbeidsparter. Viktige oppgaver for begge kontorstedene er samordning av geodata-arbeidet i hele regionen Troms og Finnmark, samt ulike fag- og myndighetsoppgaver innen fagfeltet. Kartverket har blant annet ansvar for forvaltningssamarbeidet Norge digitalt, eiendomsregistrering (matrikkelen) og samarbeidet innen geodata (Geovekst), samt plan- og temadata.

Vi har for tiden 11 ansatte fordelt på kontorstedene som arbeider med spennende regionale og nasjonale oppgaver innenfor Kartverkets arbeidsfelt. Vi tilbyr fleksibilitet og interessante arbeidsoppgaver. Geodata som produseres og distribueres i regi av kontorstedene våre er et viktig grunnlag for samfunnsplanlegging, prosjektering og forvaltning i hele Troms og Finnmark. Dataene brukes også i de fleste norske internettbaserte kartløsninger.

Arbeidsoppgaver
 • Kontroll, forvaltning og tilgjengeliggjøring av databaser
 • Veiledning og opplæring av kommuner og andre samarbeidsparter
 • Oppfølging av tiltak knyttet til Norge digitalt samarbeidet
 • Ulike prosjekter knyttet til matrikkelen, herunder brukerstøtte til matrikkelførere i kommunene og kvalitetsheving
 • Kartverket er i stadig utvikling og endring av arbeidsoppgavene må påregnes
Kvalifikasjoner
 • For stillingen kreves utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå innen GIS/geomatikk, eiendomsfag eller IT
 • Relevant arbeidserfaring (minimum 5 år) innen matrikkelføring, vedlikehold av FKB-data eller plan- og temadata blir vektlagt og kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Det er ønskelig med erfaring innen geomatikk og behandling av geodata, samt bruk av relevante GIS-verktøy
 • Det er ønskelig med relevant praksis innen plan-og temadata, eller matrikkelen/matrikkelføring
 • Medarbeideren skal i stor grad arbeide ut mot våre samarbeidsparter, og det er derfor nødvendig å beherske norsk skriftlig og muntlig godt
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide utadrettet mot våre samarbeidspartnere
 • Systematisk og strukturert i arbeidet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø og et levende fagmiljø
 • Stillingene lønnes som overingeniør/senioringeniør, kode 1087/1181, fra kr 450 000,- til 550 000,- etter kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og sommer-/vintertid. Mulighet for en times fysisk egenaktivitet i arbeidstiden per uke
 • Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Annonser