Kartverket søker geodatamedarbeidere – samferdsel

Vil du sørge for at vegnettet i Norge er oppdatert? To stillinger – en fast og en midlertidig

 

Vegnettet i Norge er i stadig endring, og nå styrker vi laget med en fast stilling og et engasjement på ett år, som kan være med å oppdatere Den nasjonale vegdatabanken, NVDB. Vegdatabanken er et nøkkelregister i nasjonal sammenheng. Viktige brukere er ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet. Vegdataene er grunnlag for ulike bilnavigasjonssystemer og web-baserte ruteplanleggere. Din hovedoppgave blir å sørge for at dette dataregisteret er oppdatert med riktige og gode vegdata, som blant annet medfører tilrettelegging, innlegging og utskifting av geometri og utvikling av interne og eksterne produksjonsrutiner mot Vegdatabanken. Dataregisteret driftes av Statens vegvesen, mens oppdateringen skjer i samarbeid med Kartverket.

Vi er en gjeng på åtte medarbeidere i samferdselsseksjonen, som tilhører landdivisjonen i Kartverket. Når du blir ansatt, er teamet komplett! Vi kan by på gode arbeidsforhold, spennende arbeidsdager og et godt arbeidsmiljø, der humoren sitter løst. Vi ser for oss at du liker å jobbe selvstendig, men også i team. I tillegg får du brukt samarbeidsevnene dine mot Statens Vegvesen, som vi er i tett dialog med, kommunene og våre ti fylkeskartkontorer spredt rundt omkring i landet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Oppdatering av NVDB fra innsendte data fra kommunene, og endringsdata fra fotogrammetrisk konstruksjon
 • Delta i videreutviklingen av produksjonsløyper og NVDB
 • Presentasjon av NVDB-virksomheten utad mot eksterne samarbeidsparter eller overfor relevante fagfora
 • Oppdaterings- og kvalitetsansvar for NVDB i én av Kartverkets fem regioner kan være aktuelt
 • Delta i utvikling av produkter
Kvalifikasjoner
 • Du må ha en bachelorgrad innen geomatikk/GIS. Det er ønskelig med mastergrad innen samme fagområde.
 • Relevant praksis (minimum 3 år) fra offentlig eller privat virksomhet vektlegges, eller kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Du må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Du bør ha god kompetanse på GIS-applikasjoner – spesielt Novapoint er ønskelig.
 • Du bør ha god kompetanse i SOSI-standarden
Personlige egenskaper
 • Du må kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Du bidrar inn i arbeidsmiljøet, både faglig og sosialt
Vi tilbyr
 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata, være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø og et levende fagmiljø
 • Stillingene lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør fra kr 456 900 til 550 000 etter kvalifikasjoner
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og sommer-/vintertid. Mulighet for en times fysisk egenaktivitet i arbeidstiden per uke.
 • Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Annonser