Geodatakonsulent – Avdeling for geodata

Plan- og temakartenhetens ansvarsområde er å produsere og forvalte ulike temakart, fysiske og digitale 3D modeller, oversiktskart og reguleringskartbase.

Enheten jobber mye med terrenganalyser og har laget en rekke temakart som for eksempel Oslos solkart, kartlegging av grøntområder og dreneringslinjer som viser hvordan vannet rennet på terrengoverflaten. Enheten har også ansvar for etatens fysiske bymodell og lager fysiske og digitale 3D modeller til ulike plansaker. Disse er sentrale verktøy i kommunikasjonen med utbyggere og byens befolkning.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede og bistå interne og eksterne brukere om temadata, tilgjengelighet og anvendelse.
 • Forvalte geografisk informasjon, 2D- og 3D-produkter som enheten har ansvaret for, inkludert informasjon fra ulike sensorer
 • Utføre og videreutvikle geografiske analyser, herunder 3D-analyser.
 • Utføre og videreutvikle metoder for visualisering og formidling av romlige data både fysiske og digitale modeller, herunder bruk av teknologi og løsninger for «virtual reality» (VR) og «augmented reality» (AR)

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole eller universitet, innenfor ett eller flere av områdene geomatikk/GIS/geografi/arealplanlegging/arkitektur/3D-design og VR/AR.
 • Det er ønskelig med dokumentert arbeidserfaring innenfor nevnte fagområde(-r), men det er ikke noe krav, og vi oppfordrer derfor nyutdannede til å søke.

Personlige egenskaper

 • Personen må ha stor interesse og engasjement for å videreutvikle metoder og løsninger for geoanalyse, 3D-design og VR-/AR-produksjon for etaten.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik, utviklingsorientert og energisk.
 • Høy arbeidsmoral.

Vi tilbyr

 • Enhet med stort og godt fagmiljø som driver med geoanalyse og 3D produksjon av både digitale og fysiske produkter.
 • Moderne lokaler med åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo.
 • Fleksitidsordning.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger.
 • Treningsmulighet i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i velutstyrt trimrom.
 • Lønnstrinn 40-43, som tilsvarer fra kr 532 400 til kr 561 600 pr. år
 • Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.
Annonser