Fredrikstad kommune søker to kart/GIS-medarbeidere

Virksomhet geomatikk er 17 ansatte, 8 på oppmåling og 8 på kartforvaltning og GIS, med arbeidssted på rådhuset sentralt i Fredrikstad. Fredrikstad skal i disse dager igjennom de største byutviklingsprosjektene siden byen ble grunnlagt for over 450 år siden. Vi i virksomhet geomatikk produserer analyser og kartgrunnlag for byutviklingen, og ser nå etter en ny GIS-medarbeider til dette spennende arbeidet. Virksomhet geomatikk er en av 13 virksomheter i Seksjon for kultur, miljø og samfunnsutvikling (KMB) og har et rikt samarbeid med disse. Vi vil også samarbeide tett med den nyopprettede seksjonen Innovasjon og styring i Fredrikstad kommune. KMB har hovedansvaret for kommunens strategi- og utviklingsarbeid av overordnet og sektorovergripende karakter innenfor kultur- og samfunnsutviklingsområdet, samt folkehelse og miljørettet helsevern.

 

Stillingsbeskrivelse

Stillingen vil primært ha følgende arbeids-/ansvarsområder:

– Forvaltning av temadatabaser og spesielt planregister
– Forvaltning og drift av geodatabaser
– Produksjon av temakart / analyser / rapporter
– Uttak og salg av FKB- og plandata
– Deltaker i nasjonale og regionale planfora
– Tilrettelegge data for internett / intranett
– Arbeid med åpne data og IoT

Virksomheten forvalter alle kartdata i ESRI-programvare. FME brukes til konvertering av data.

 

Kvalifikasjonskrav

Det kreves 3- eller 5-årig utdannelse fra høyskole-/universitet med relevant fagkrets. Det vil bli lagt vekt på praksis i
forhold til arbeidsoppgavene, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Erfaring i bruk av
FME og ESRI-programvare og planfaglig kompetanse vektlegges.

 

Ønskede egenskaper

– Du er analytisk og har evne til strategisk tenkning
– Du er strukturert, leveringsdyktig og serviceinnstilt
– Du er engasjert og kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert
– Du trives med å ha en aktiv rolle
– Du er opptatt av å bidra til gode prosesser og til samarbeid internt og eksternt
– Du er fleksibel, trives med høyt arbeidstempo og takler å jobbe parallelt med mange ulike oppgaver
Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

– En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad
– En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling og kunnskapsdeling
– Engasjerte og dyktige kolleger
– Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsbetingelser
– Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad

 

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse ut fra kvalifikasjoner og erfaring.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid
fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

 

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess.

Søk på stillingen her: Søk på stillingen

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post:
mamo@fredrikstad.kommune.no.

 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Fredrikstad

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Annonser