Er du geodesidivisjonens fremtidsrettede og innovative direktør?

Dette er lederjobben for deg som ønsker å være leder i et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø. Vi ser etter deg som tør å ta plass, og som ikke er redd for å vise tydelig strategisk retning ei heller å motivere ansatte med stor faglig, akademisk tyngde!

Som leder klarer du å sette tydelige mål, være løsningsorienter og motiverende i førersetet av et høykompetent lag av dyktige og selvgående ansatte. Du vet at i ledergjerningen ligger også et varmt hjerte og et klokt hode. Flere av våre medarbeidere har spisskompetanse innenfor sine fagfelt nasjonalt og globalt, og vi forventer at du som leder klarer å utvikle samspillet mellom egen divisjon og de internasjonale samarbeidspartnerne vi har.

Geodesidivisjonen har til sammen 47 årsverk fordelt på fire seksjoner med arbeidssted på Hønefoss, Oslo-kontoret og på Svalbard. Divisjonen forventer at du tar en aktiv og tydelig rolle i å utvikle og lede divisjonen med et fremtidsrettet og brukerorientert blikk. Ledergruppen har satt teamutvikling som et prioritert område, og divisjonsdirektør er en viktig aktør i dette arbeidet.

Stillingen som divisjonsdirektør har tidligere vært på åremål og lyses nå ut som fast stilling.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Være en aktiv deltaker i Kartverkets ledergruppe og bidra til en helhetlig utvikling av organisasjonen
 • Gjennom tydelig lederskap skal du legge til rette for kompetanseutvikling, lederutvikling og divisjonens leveranser
 • Bidra til virksomhetsstyring av divisjonen gjennom endringsledelse
 • Synliggjøre geodesiens rolle- og muligheter internt og eksternt
 • Legge til rette for videreutvikling av relevant internasjonalt samarbeid (Egnos, Galileo, NASA etc,)
 • Sette retning for faglig utvikling av divisjonen
 • Stillingen kan pålegges andre oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, fordel med lederutdanning.
 • Ledererfaring, gjerne fra en kunnskapsorganisasjon
 • Erfaring med endringsledelse og innovasjon
 • God forståelse for brukerbehov i offentlig sektor
 • Det er en fordel med kjennskap til divisjonens fagområder
 • Det er en fordel med internasjonal erfaring
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper
Personlige egenskaper
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Strategisk orientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Empatisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Tillitsskapende
 • Motiverende
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Hovedkontor på Hønefoss – 1 time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder. Sterk satsing på kultur på Ringerike
 • Stillingen lønnes som direktør, fra kr 1 000 000,- til 1 200 000,- etter kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Statens kartverk å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.
 • Kartverket er en IA-virksomhet. Forholdene vil i størst mulig grad tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.
Annonser