Er du direktøren som løfter landdivisjonen inn i fremtiden?

Kartverket søker etter direktør til landdivisjonen, en av Kartverket største divisjoner med rundt 200 ansatte. Vi leter etter en tydelig og strukturert leder, som klarer å skape begeistring og vise vei i et landskap der stedsdata får en stadig sterkere samfunnsbetydning. Som leder i en divisjon med ansatte som er spredt over 12 kontorsteder rundt i Norge, klarer du å være en synlig lederskikkelse og tilstede på arenaer der ansatte og fagfolk samles. Vi tror du har de rette lederegenskapene som gjør at landdivisjonen klarer å løfte seg i takt med samfunnets forventninger til brukerbehov og tjenester basert på geografisk informasjon.

Kartverkets overordnede mål er at stedfestet (geografisk) informasjon blir brukt i størst mulig grad til nytte for samfunnet. Vi samler inn, forvalter og formidler data i nært samarbeid med blant annet kommunene og en rekke andre aktører.

Som divisjonsdirektørdirektør får du muligheten til å utvikle divisjonen inn i fremtiden og samtidig være med på å meisle ut de overordnende, strategiske veivalgene som Kartverket skal ta i årene som kommer. Lederjobben krever at du prioriterer fag og formidling i et samspill med våre nasjonale samarbeidspartnere. Vi forventer at du står på en trygg lederplattform, og at du har motivasjonen og evnen til å utvikle lederrollen ytterligere.

Landdivisjonen har hovedkontor i Hønefoss.

Stilling som divisjonsdirektør har tidligere vært på åremål, dagens åremål går ut 30.11.18, og stillingen lyses nå ut som fast stilling.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Være en aktiv deltaker i Kartverkets ledergruppe og bidra til god, helhetlig ledelse av Kartverket
 • Gjennom tydelig lederskap skal du legge til rette for kompetanseutvikling, lederutvikling og divisjonens leveranser.
 • Bidra til virksomhetsstyring av divisjonen gjennom endringsledelse
 • Strukturere divisjonens leveranser knyttet til ansvar, oppgaver, krav og forventninger
 • Motivere medarbeiderne og bygge gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt
 • Sørge for en effektiv og leveransedyktig divisjon
 • Det kan påregnes andre oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, fordel med lederutdanning.
 • Ledererfaring fra større organisasjoner
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner med bred fagportefølje
 • God forståelse for brukerbehov i offentlig sektor
 • Erfaring med endringsledelse og innovasjon
 • Det er en fordel med kjennskap til divisjonens fagområder
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
Personlige egenskaper
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Strategisk orientert
 • Beslutningsdyktig
 • God på delegering
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Lyttende
 • Motiverende
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø.
 • En organisasjon med mange engasjerte og dyktige medarbeidere innenfor et fagområde i stor utvikling
 • Hovedkontor på Hønefoss – 1 time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder. Sterk satsing på kultur på Ringerike
 • Stillingen lønnes som direktør, fra kr 1 000 000,- til 1 200 000,- etter kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Statens kartverk å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.
 • Kartverket er en IA-virksomhet. Forholdene vil i størst mulig grad tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.
Annonser