Enhet for Byutvikling i Haugesund kommune søker etter landmåler/geodataingeniør

Enhet for byutvikling består av omkring 35 medarbeidere fordelt på seksjonene geodata og oppmåling, plan og bygg. Videre er overordnede plan- og forvaltningsroller som folkehelsekoordinator, miljøvernleder, byantikvar, m.fl. tillagt enheten.

Seksjon for geodata og oppmåling omfatter 8 årsverk. En av våre medarbeidere skal ut i permisjon, og vi ønsker å styrke bemanningen med en motivert og dyktig medarbeider.

Vikariatet ønskes besatt snarest, med varighet 1 år.

 

Vi søker en vikar med erfaring fra arbeid med GIS/Geodata og/eller oppmåling.

Aktuelle arbeidsområder:

  • Landmåling
  • Matrikkelføring (eiendom, bygg, adresser)
  • GIS- og kartforvaltning
  • Andre oppgaver etter erfaringer og kvalifikasjoner

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, med faglig dyktige kolleger, med tilgjengelig ressurser både på det teknologiske området som på kurs og etterutdanning og store faglige utfordringer.

Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid og et godt arbeidsmiljø.

Mer informasjon og full utlysningstekst finner du på www.haugesund.kommune.no

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Geodata/oppmåling John Petter Holum tlf. 5274 3255 og john.petter.holum@haugesund.kommune.no eller Byutviklingssjef Elisabeth Kynbråten på tlf. 99232808 og elisabeth.kynbraten@haugesund.kommune.no.

 

Annonser