By- og samfunnsplanlegging – Kart og digitale tjenester – Landmålere

Kart og digitale tjenester er en av fire avdelinger i By og samfunnsplanlegging og har 36 medarbeidere. Avdelingen er forvalter og leverandør av digitale kartdata for bruk i kommunens integrerte informasjonssystem. Landmålergruppen består i dag av seks medarbeidere. Vi har som mål å være en foregangskommune i bruk/innhenting av geodata. I tillegg til GNSS/Smartstation fra Trimble og Leica benytter vi også to droner til datafangst.

Arbeidsoppgaver
– Oppmålingsforretning i henhold til lov om eiendomsregistrering
– Påvisning av grenser/grenseoppgang
– Grensejusteringer
– Eventuelt oppgaver som dronepilot
– Eventuelt oppgaver innen seksjonering og adressering

Kvalifikasjoner
– Kunnskap og erfaring innenfor bruk av geografiske informasjonssytemer, GNSS og totalstasjon
– Kjennskap til matrikkelloven og annet relevant lovverk
– Det er ønskelig at du er godkjent matrikkelfører
– Erfaring med seksjonering og adressering er et pluss
– Relevant utdannelse på høyskolenivå eller tilsvarende realkompetanse
– Beherske norsk flytende, muntlig og skriftlig
– Førerkort kl. B

Utdanningsnivå
– Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper
– Serviceinnstilt
– Pågangsmot i forhold til nye utfordringer
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Språk
– Norsk

Vi tilbyr
– Utfordrende arbeid med gode muligheter for faglig utvikling
– Trivelig arbeidsmiljø med god faglig tyngde
– Fleksitidsordning
– Gunstig pensjonsordning
– Lønn etter avtale

Annonser