Avdelingsdirektør – leder av enhet for internasjonale tjenester

Avdelingsdirektøren leder Internasjonale tjenester, med ansvar for planlegging, budsjett, regnskap og oppfølging av enhetens arbeid. Avdelingsdirektøren har videre hovedansvaret for å planlegge og sikre god gjennomføring av prosjekter i utlandet og for samordning av Kartverkets overordnede internasjonale oppgaver som ikke ligger til en bestemt fagdivisjon. Avdelingsdirektøren bistår ledelsen av Kartverket i internasjonale spørsmål.
Stillingen innebærer mye kontakt med norske myndigheter. Avdelingsdirektøren vil ha et hovedansvar for å promotere og selge inn Kartverkets tjenester på bistandsområdet og vil representere Kartverket i ulike sammenhenger innenlands og utenlands.
Det er ønskelig at den som tilsettes får kjennskap til avtroppende leders nettverk og kunnskaper om bistandsarbeidet. Vi ønsker derfor at den som tilsettes begynner så snart som mulig og før nåværende leder fratrer. Avdelingsdirektøren rapporterer til assisterende kartverksjef.
Kontorsted er i utgangspunktet Kartverkets hovedkontor på Hønefoss eller Oslo. Regelmessig tilstedeværelse på Hønefoss er viktig. Stillingen medfører en god del reisevirksomhet, normalt av varighet opp til en uke, og spesielt til land i Sør og Øst-Europa.
Informasjon om Kartverkets internasjonale oppgaver finnes på http://kartverket.no/Om-Kartverket/Senteret-for-eiendomsrettigheter-og-utvikling/
Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Lede enheten for Internasjonale tjenester; årsplanlegging, budsjett, regnskap og personaloppfølging
 • Hovedansvar for innsalg av Kartverkets tjenester på bistandsområdet, utarbeidelse av prosjektforslag og søknader om finansiering
 • Bidra og sikre kvalitet i utlysing av anbud og inngåelse av kontrakter med leverandører til prosjektene
 • Overordnet ansvar for oppfølging av prosjekter
 • Overordnet ansvar for fremdrifts- og sluttrapporter for prosjekter
 • Delta i kompetanseoverføring og bidra til utvikling av metoder og løsninger for Kartverkets fagområder rettet mot fattigdomsbekjempelse og oppfølging av bærekraftsmålene 2030
 • Hovedansvar for å koordinere Kartverkets overordnede og sektorovergripende internasjonale oppgaver
 • Bistå ledelsen for Kartverket i internasjonal spørsmål
 • Stillingen medfører betydelig kontakt med eksterne samarbeidsparter nasjonalt og internasjonalt
 • Arbeidsspråket er i stor grad engelsk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, helst innenfor eiendomsfag, eller tekniske fag innenfor landmåling, kartlegging og IT
 • Relevant ledererfaring
 • Kunnskap om eiendomsfaglige spørsmål og eiendomsregistrering, helst med kunnskap om tilhørende utfordringer i andre land
 • Kjennskap til landmåling, kartteknikk og IT som er relevant for eiendomsregistrering og kartlegging
 • God kjennskap til prosjektstyring
 • Kunne bruke norsk og engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med erfaring fra relevant prosjektarbeid, helst fra utlandet og hvor arbeidsspråket har vært engelsk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Søker må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner, og kunne uttrykke seg godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. I tillegg ser vi etter deg som har et strategisk blikk og er flink til å se helheten
 • Søker må ha interesse i å delta aktivt i internasjonal utvikling på Kartverkets fagområder

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra kr 750 000 til kr 800 000 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn
 • Kartverket er IA-virksomhet
Annonser