Asker kommune søker geodatamedarbeider

Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Som følge av veksten som kommer i vår region er vi i gang med flere store og spennende planprosesser og flere store oppgaver står for tur. Det er forventninger til at Nye Asker kommune blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger.
Plan- og bygningsavdelingen er oppdelt i tre seksjoner med egne seksjonsledere. Vi er blant annet ingeniører, jurister, arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, geografer og GIS-spesialister som arbeider i team under samme tak. Geodataseksjonen teller 9 medarbeidere.
Geodataseksjonen har ansvar for ajourhold og formidling av kommunens kartgrunnlag og annen geografisk informasjon, ansvar for forvaltning og utvikling av geografiske informasjonssystemer (GIS), leverer temakart, GIS-analyser og andre GIS-tjenester etter brukerbehov. Nye Asker kommune har høye ambisjoner innenfor fagområdet; GIS-analyser, samhandlingsløsninger og 3D-teknologi er fremtidsrettede tjenester med stort fokus.

Arbeidsoppgaver

• Forvaltning av Planregister – og bruk av 3D innen planarbeid
• Publisering av karttjenester på web og mobile enheter
• Formidling, samhandling og opplæring i bruk av kartklienter i kommunen
• Delta i tverrfaglige utviklingsprosjekt – digitale tjenester
• Avhengig av bakgrunn og interesse er det mulighet for flere oppgaver innenfor virksomhetens fagområde

Kvalifikasjoner

• Utdanning på master- eller bachelornivå innen fagområde geomatikk
• Gode IT-kunnskaper, kjennskap til aktuelle dataverktøy innen fagområdet, webteknologi og databaser
• Erfaring fra arbeid med geografisk informasjon, da spesielt planarbeid, og relevante GIS-verktøy (vi bruker programvare fra Norkart, Geodata og Safe) vil bli vektlagt
• Kunnskap om planprosesser vil være en fordel
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Kjennskap til utviklingsarbeid innen faget

Vi søker deg som

• Har evne til å jobbe selvstendig og målrettet – og er nøyaktig
• Har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
• Er bevisst på hvordan ditt eget arbeid inngår i en større helhet og har en klar forståelse for hva det vil si å yte service
• Har gode kommunikasjonsegenskaper og liker å presentere/formidle
• Er faglig “framoverlent”

Vi kan tilby

• Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et fagmiljø med store ambisjoner
• En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning
• Fleksibel arbeidstid
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Trivelige lokaler på Trekanten, i Asker sentrum, med gangavstand til Asker stasjon
• Lønn etter avtale

 

Annonser