Asker kommune søker byggesaksbehandler

Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Som følge av veksten som kommer i vår region er vi i gang med flere store å spennende planprosesser og flere store oppgaver står for tur. Det er forventninger til at Nye Asker kommune blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger.
Plan og bygningsavdelingen i Asker ønsker å styrke seksjon for byggesak og søker nye og dyktige medarbeidere.
Seksjonen består av 24 saksbehandlere, organisert i fire team.

Arbeidsoppgaver

• Saksbehandling av byggesøknader, men tilsyn/ulovlighetsoppfølging kan bli aktuelt
• Saksbehandling i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og privat boligutvikling og tettstedsutvikling
• Saksbehandling i et tverrfaglig miljø
• Bidra i arbeidet med utviklingsoppgaver innen fagfeltet

Kvalifikasjoner

• Utdannelse på masternivå (ingeniør, arkitekt, jurist el.). Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning.
• Erfaring som byggesaksbehandler, herunder utarbeidelse av politiske saker, annen relevant erfaring eller erfaring fra offentlig forvaltning.
• Kunnskap om ivaretakelse av eldre bygg og kulturhistoriske miljøer vil være en fordel.
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi søker deg som

• er samfunnsengasjert og opptatt av å påvirke lokalsamfunnet
• er nytenkende og nysgjerrig på digitale byggesakstjenester
• har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
• liker å jobbe selvstendig, men som også trives med å jobbe i team
• har stor arbeidskapasitet og høy produksjonsevne
• har en klar forståelse for hva det vil si å yte service
• har gode kommunikasjonsegenskaper
• personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

• Muligheten til å være med på å påvirke morgendagens samfunn
• Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver
• Et arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
• Gode utviklingsmuligheter
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Konkurransedyktig lønn
• Trening i arbeidstiden
• Fleksibel arbeidstid
• Vi holder til i trivelige lokaler på Trekanten (4. og 5. etasje) i Asker sentrum

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker – mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.

Annonser