Asker kommune søker arkitekt/byplanlegger

Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Asker har en bevisst strategi om vekst og utvikling i og rundt kollektivknutepunktene. Som følge av veksten som kommer i vår region er vi i gang med flere store og spennende planprosesser og flere store oppgaver står for tur. I de pågående og kommende planprosesser skal Askers grønne og historiske kvaliteter ivaretas, samtidig som vi tilrettelegger for videre utvikling. Tettstedene skal utvikles med sine særpreg, urbane kvaliteter og møteplasser.

Plan- og bygningsavdelingen er oppdelt i tre seksjoner med egne seksjonsledere. Vi er blant annet ingeniører, jurister, arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, geografer og GIS-spesialister som arbeider i team under samme tak. Plangruppen teller 12 saksbehandlere.

Arbeidsoppgaver

• Saksbehandling av arealplaner.
• Store påvirkningsmuligheter for utforming av morgendagens samfunn.
• Kommunen har flere store områdeplaner i prosess, hvor byutvikling er et sentralt tema.
• Ta del i planavdelingens arbeidsoppgaver i ett tverrfaglig miljø.
• Arbeid med mulighetsstudier for nye prosjekter.

Kvalifikasjoner

• Utdanning på masternivå innenfor fagområder som arkitektur, landskapsarkitektur eller arealplanlegging.
• Erfaring fra utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven og/eller offentlig saksbehandling.
• Erfaring med større planoppgaver vil bli vektlagt.
• Kunnskap om ivaretakelse av eldre bygg og kulturhistoriske miljøer vil være en fordel.
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi søker deg som

• Er samfunnsengasjert og opptatt av å påvirke lokalsamfunnet til beste for innbyggerne og samfunnet.
• Er nytenkende og nysgjerrig på digitale planprosesser.
• Har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
• Er bevisst hvordan ditt eget arbeid inngår i en større helhet og har en klar forståelse for hva det vil si å yte service
• Har gode kommunikasjonsegenskaper
• Forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

• Varierende og krevende arbeidsoppgaver innen areal-/byplanlegging, kommunen står ovenfor store og viktige planoppgaver.
• Et dyktig og engasjert fagmiljø
• En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning
• Oppgaver i dynamikk mellom politikk og administrasjon
• Fleksibel arbeidstid
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Trivelige lokaler på Trekanten, i Asker sentrum, med gangavstand til Asker stasjon
• Lønn etter avtale

 

Annonser