2 sommervikariater – Teknisk fagavdeling

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Oslo kommune er kåret til Europeisk miljøhovedstad i 2019 og har ambisjoner om å bli en bærekraftig og grønnere klimaby.
Teknisk avdeling er en avdeling med over 80 medarbeidere som er bidragsytere til at byens grønne utvikling og gode bokvaliteter ivaretas på en god måte for innbyggerne og i tråd med gjeldende regelverk. Det er et stort spenn i våre arbeidsoppgaver og de inkluderer; tilsyn av byggeprosjekter, ulovlighetsoppfølging, sikring av etatens krav til infrastruktur innen avfall, vei og vann, eiendomsdeling, eiendomsmåling, seksjonering av eiendommer og kontroll av heiser og rulletrapper. Den store variasjonen i arbeidsoppgaver gjør at Teknisk avdeling er en spennende plass å jobbe i, med utfordrende og morsomme arbeidsoppgaver og høy aktivitet.

 

Enhet for eiendomsmåling utfører saker etter matrikkelloven, med gjennomføring av oppmålingsforretning for fradeling, arealoverføring, grensejustering, grensepåvisning og uteareal i seksjoneringssaker. Enheten utfører også andre landmålingsoppdrag og utarbeider forenklede situasjonskart til påvisning og prosjektering i byggesaker.

Som sommervikar hos oss vil du bistå landmålerne/saksbehandlerne i enheten i deres arbeid, i tillegg til å arbeide med egne saker.

Kandidater under utdanning innen landmåling eller geomatikk, er spesielt aktuelle.

Det er svært ønskelig at du kan jobbe minst 8 ukesverk i perioden 01.06.2019-31.08.2019. Det er derfor viktig at du oppgir i søknaden hvilken periode du kan arbeide.

Kvalifikasjoner

  • Utdanning innen landmåling eller geomatikk, er spesielt aktuelle
  • Det er en fordel å ha førerkort
  • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt

Vi tilbyr

  • Faglig oppfølgning under arbeidstiden
  • Interessante og faglige utfordringer
  • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
  • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
  • Treningsmuligheter i arbeidstiden
  • Sommervikariatene er timebetalt og lønnes i lønnstrinn 23-25, det vil se fra kr 210,74 til kr 216,72 pr. time.

Link til annonsen

Annonser