Steinar Wergeland gjenvalgt som styreleder

Styret består av:

Styreleder Steinar Wergeland, Kartverket

Nestleder Gro M. Gjervold, Statens Vegvesen

Styremedlemmene:

Kåre Conradsen, Tønsberg kommune

Andreas Holter TerraTec AS

Alexander S. Nossum, Norkart AS

Heidi Liv Tomren, Arendal kommune

Rune Strand Ødegård, NTNU Gjøvik

Vararepresentanter:

Kirsti Lysaker, Høgskolen i Bergen

Karoline Skår, Kartverket

 

Link til øvrige saker som ble behandlet på representantskapsmøtet.

Saksdokumenter

Referatet blir lagt ut etter at det har vært på høring.

 

Annonser