Plan, bygg og geodata- kommunal geomatikkonferanse

Plan, bygg og geodata- kommunal geomatikkonferanse

Hvordan digitalisering innen vårt fagområde kan gi gevinst for kommuner, hvilke utfordringer som finnes og hvordan få gjennomført digitalisering i hele prosessen fra plan- til matrikkel, er tema for konferansen. Det legges opp til praktiske rettet foredrag ispedd nyheter som deltakerne bør vite noe om.

Det blir egne sesjoner for PLAN og MATRIKKEL begge dagene.

Samhandling for å bedre kvaliteten på matrikkelen samt tingsrett er noen av temaene på matrikkelsesjonen.  Forslag til endringer i matrikkelloven – organisering av eiendomsoppmåling spesielt blir selvsagt også tema på konferansen.

Digital samhandling i planprosessen og den gode planprosessen er navnet på plansesjonene.  Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i planprosessen blir grundig gjennomgått.

Vi har vært så heldige å få tilskudd fra KMD til heving av lokal kompetanse innen plan, kart og geodata. Vi kan derfor tilby gratis deltakelse på plansesjonen til flere deltakere. Mer om dette når endelig programmet sendes ut i oktober.

Foreløpig program er ikke langt unna.

Konferansen arrangeres på Thon hotel Arena, Lillestrøm 28. – 29. november.  Sett av datoene allerede nå!

Annonser