Personlige verktøy
Du er her: Forside Om GeoForum Faggrupper
Nytt om navn
Raimonda Meiženytė er ansatt i GeoSurvey
Raimonda Meiženytė er ansatt i GeoSurvey Raimonda Meiženytė skal jobbe i avdeling Oslo, hun kommer opprinnelig fra Litauen. Etter sin universitets utdannelse innen geomatikk, har Raimonda flere års prosjekterfaring som oppmålingsingeniør fra ulike bygg- og veioppdrag.

 

 

Michał Worsztynowicz er ansatt i Geo Survey
Michał Worsztynowicz er ansatt i Geo Survey Han skal jobbe i avdeling Oslo. Worsztynowicz kommer opprinnelig fra Polen. Etter sin oppmålingstekniske utdannelse har Michal 8 års erfaring fra blant annet jernbaneprosjekter og har jobbet med GIS og geomatikk i Polen.

 

 

Geir Mjøen (45) er ansatt som ny fylkeskartsjef i Skien
Geir Mjøen (45) er ansatt som ny fylkeskartsjef i Skien Geir kommer fra DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap), nærmere bestemt fra stillingen som distriktssjef for Sivilforsvaret i Telemark. I løpet av sine 10 år i DSB har han også jobbet ved Hovedkontoret i DSB som avdelingsleder for Sivilforsvarsavdelingen. Før det jobbet han som underdirektør hos Fylkeslegen i Telemark og som offiser i Sjøforsvaret. Utdanningen hans er en Master i offentlig administrasjon og ledelse. I tillegg har Geir militær utdanning fra befalskole og Sjøkrigsskolen. Avsluttet for kort tid siden også en videreutdanning i nasjonal beredskap og krisehåndtering ved Politihøyskolen og Forsvarets høyskole.

 

 

Frederic Dumont-Kristiansen (32) er ansatt ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika
Frederic Dumont-Kristiansen (32) er ansatt ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika Han er oppvokst i Frankrike og startet sine studier der, men fortsatte utdannelsen ved NTNU i Norge. I 2007 avla han sivilingeniøreksamen, studieretning industriell matematikk. Han har tidligere jobbet 4.5 år som IT-konsulent hos firmaet Compello, hvor oppgavene var integrasjon mot ERP-systemer og databaseutvikling. Han kommer nå fra stilling som utvikler i selskapet PayEx, hvor han har vært med på å utvikle betalingsløsninger på web. I Norkart skal han inngå i teamet som utvikler Web- og tjenestebaserte løsninger.

 

 

Lars Fredrik Gyland er ansatt som fylkeskartsjef i Kristiansand
Lars Fredrik Gyland er ansatt som fylkeskartsjef i Kristiansand Han etterfølger Kyrre Jordbakke. Lars Fredrik har vært ansatt 12 år i Kartverket med unntak av noen korte permisjoner hos Gecko Informasjonssystemer AS (2008) og GeoPort AS (2011). Han har også vært fylkesskogmester i Vest-Agder (1994-99). Lars Fredrik har Master of Technology Management (MTM) fra Ålborg Universitet i 2007 og er cand.agric. fra Norges Landbrukshøgskole (UMB) i 1993. Lars Fredrik har vært prosjektleder for ”Ny nasjonal geoportal” og ”GeoSynkronisering del II og III”. Han vil fortsette som prosjektleder for ”GeoSynkronisering del II og III” selv om han overtar som fylkeskartsjef.

 

 

Logg inn


Glemt passordet?
Logg inn

 

Faggrupper

GeoForum har fem faggrupper som behandler saksområder av stor betydning for organisasjonen. For hver av gruppene gis det informasjon om mandat, sammensetning og saker de behandler.

Bygg- og anleggsgruppa
 
Internasjonal gruppe
 
Kommunegruppa
 
Plan- og arealgruppa
 
Utdanning- og forskningsgruppa
Gruppa endret navn fra Utdanningsgruppa til Utdanning- og forskningsgruppa i november 2012.
Eiendomsfaglig gruppe
Denne gruppa er nå lagt ned og ansvarsområdet er overført til Kommunegruppa.
Faggruppenens aktiviteter 2011
Presentert på Lederkonferansen 2011
Side-alternativer