Personlige verktøy
Du er her: Forside Om GeoForum Faggrupper
Nytt om navn
Frederic Dumont-Kristiansen (32) er ansatt ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika
Frederic Dumont-Kristiansen (32) er ansatt ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika Han er oppvokst i Frankrike og startet sine studier der, men fortsatte utdannelsen ved NTNU i Norge. I 2007 avla han sivilingeniøreksamen, studieretning industriell matematikk. Han har tidligere jobbet 4.5 år som IT-konsulent hos firmaet Compello, hvor oppgavene var integrasjon mot ERP-systemer og databaseutvikling. Han kommer nå fra stilling som utvikler i selskapet PayEx, hvor han har vært med på å utvikle betalingsløsninger på web. I Norkart skal han inngå i teamet som utvikler Web- og tjenestebaserte løsninger.

 

 

Lars Fredrik Gyland er ansatt som fylkeskartsjef i Kristiansand
Lars Fredrik Gyland er ansatt som fylkeskartsjef i Kristiansand Han etterfølger Kyrre Jordbakke. Lars Fredrik har vært ansatt 12 år i Kartverket med unntak av noen korte permisjoner hos Gecko Informasjonssystemer AS (2008) og GeoPort AS (2011). Han har også vært fylkesskogmester i Vest-Agder (1994-99). Lars Fredrik har Master of Technology Management (MTM) fra Ålborg Universitet i 2007 og er cand.agric. fra Norges Landbrukshøgskole (UMB) i 1993. Lars Fredrik har vært prosjektleder for ”Ny nasjonal geoportal” og ”GeoSynkronisering del II og III”. Han vil fortsette som prosjektleder for ”GeoSynkronisering del II og III” selv om han overtar som fylkeskartsjef.

 

 

Svein Skagen er ansatt som senioringeniør GIS for Rejlers i Kristiansand
Svein Skagen er ansatt som senioringeniør GIS for Rejlers i Kristiansand Tidligere har Svein jobbet hos Staten kartverk hvor han var drift og database ansvarlig i 13 år. Han kommer nå fra Kristiansand kommune hvor han er GIS-ansvarlig og har blant annet hatt hovedansvaret for innføring av internettløsningen for Knutepunkt Sørlandet. I tillegg har Svein lang og bred erfaring med GIS-analyse og 3D-visualisering. Svein inngår i teamet for GIS utvikling i Rejlers.

 

 

Espen Oldeman Lund startet fra 1. februar sitt eget firma under navnet Kresendo
Espen Oldeman Lund startet fra 1. februar sitt eget firma under navnet Kresendo Espen er utdannet ved NMBU og har tidligere jobbet i Kartverket, Eniro og Skog og landskap. Kresendo tilbyr tjenester innen bruk av geografiske data og er spesielt rettet mot karttjenester for friluftsmennesker.

 

 

Per Selnæs er ansatt som avdelingsleder for Geomatikk Survey i Trondheim
Per Selnæs er ansatt som avdelingsleder for Geomatikk Survey i Trondheim Per er utdannet ved Stavanger Tekniske Fagskole, Kart og oppmåling. Han har siden 1995 jobbet med oppmåling/stikking innenfor anleggsbransjen og har blant annet hatt ansvar for arbeidsstikking, masseberegning og ulike typer dokumentasjon. Per kommer fra Teknobygg Anlegg hvor han var leder for stikningsavdelingen. Som avdelingsleder i Trondheim vil Per sikre at selskapet når bredt ut i Midt-Norge med sin satsning på både tradisjonelle og mer moderne landmålingstjenester som droner, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM/samordningsmodeller.

 

 

Logg inn


Glemt passordet?
Logg inn

 

Faggrupper

GeoForum har fem faggrupper som behandler saksområder av stor betydning for organisasjonen. For hver av gruppene gis det informasjon om mandat, sammensetning og saker de behandler.

Bygg- og anleggsgruppa
 
Internasjonal gruppe
 
Kommunegruppa
 
Plan- og arealgruppa
 
Utdanning- og forskningsgruppa
Gruppa endret navn fra Utdanningsgruppa til Utdanning- og forskningsgruppa i november 2012.
Eiendomsfaglig gruppe
Denne gruppa er nå lagt ned og ansvarsområdet er overført til Kommunegruppa.
Faggruppenens aktiviteter 2011
Presentert på Lederkonferansen 2011
Side-alternativer