Geografisk IT

Geografisk IT er en ny faggruppe som skal jobbe for å synliggjøre geomatikk blant annet overfor utviklere som jobber med geografisk IT.

Faggruppen mener det er på høy tid at Geomatikkbransjen gjør et forsøk på å ta eierskap til den delen av IT-bransjen som dreier seg om nettopp geografisk informasjon. Det er alt for mange som ikke klarer å orientere seg i dette landskapet, og her ønsker faggruppen å gjøre en forskjell.

Faggruppen har en egen nettside, hvor de skriver om seg selv – og ikke minst om tema som opptar dem! Siden finner du her! 

Følg faggruppen på Twitter: @GeografiskIT

Leder av faggruppen er Steffen Pøhner Henriksen, Geodata 

Medlem: Eirik Aabøe, NMBU

Medlem: Anne Sofie Strand Erichsen, Norkart

Medlem: Jan Kristian Jensen, Statens Vegvesen

Medlem: Martine Vad Almankaas, Kystverket

Medlem: Mathilde Ørstavik, Norkart

Medlem: Geir Arne Hjelle, Kartverket

Annonser