GeoAnalyseWorkshop

GeoAnalyseWorkshop

Geoforum Hedmark og Oppland inviterer sammen med Kartkontoret Hamar til GeoAnalyseWorkshop på Honne konferansesenter. Det har vært et ønske fra flere hold at tilbudet om en GeoAnalyse Workshop for kommunene og fylkesetatene i Hedmark og Oppland opprettholdes som et årlig tilbud. Workshopen arrangeres til selvkostpris. Vi håper at dette er et aktuelt tilbud for dere som jobber med GIS analyser på ulike nivå.

Invitasjon

Påmelding

 

Annonser