FOSS4G-NOR 2018

FOSS4G-NOR 2018

Sett av 18. oktober til årets arrangement på Felix Konferansesenter i Oslo. Her samles entusiastiske teknologer for å prate om åpenhet. Møtet har som mål å vise frem hvordan en rekke forskjellige open source teknologier blir brukt i Norge. Programmet vil dekke både avanserte teknologiemner, erfaringer fra bruk, samt de siste trendene. Gjennom dette er målet at flere får en bredere kompetanse innen bruk av open source i geomatikkbransjen, og blir motiverte til å selv bidra med open source kode.
Årets program er under arbeid og legges ut så snart det er ferdig, men du kan gjerne melde deg på allerede nå.

FOSS4G-NOR

Annonser