Personlige verktøy
Du er her: Forside Utdanning og forskning Kartografisk litteratur
Nytt om navn
Lars Fredrik Gyland er ansatt som fylkeskartsjef i Kristiansand
Lars Fredrik Gyland er ansatt som fylkeskartsjef i Kristiansand Han etterfølger Kyrre Jordbakke. Lars Fredrik har vært ansatt 12 år i Kartverket med unntak av noen korte permisjoner hos Gecko Informasjonssystemer AS (2008) og GeoPort AS (2011). Han har også vært fylkesskogmester i Vest-Agder (1994-99). Lars Fredrik har Master of Technology Management (MTM) fra Ålborg Universitet i 2007 og er cand.agric. fra Norges Landbrukshøgskole (UMB) i 1993. Lars Fredrik har vært prosjektleder for ”Ny nasjonal geoportal” og ”GeoSynkronisering del II og III”. Han vil fortsette som prosjektleder for ”GeoSynkronisering del II og III” selv om han overtar som fylkeskartsjef.

 

 

Svein Skagen er ansatt som senioringeniør GIS for Rejlers i Kristiansand
Svein Skagen er ansatt som senioringeniør GIS for Rejlers i Kristiansand Tidligere har Svein jobbet hos Staten kartverk hvor han var drift og database ansvarlig i 13 år. Han kommer nå fra Kristiansand kommune hvor han er GIS-ansvarlig og har blant annet hatt hovedansvaret for innføring av internettløsningen for Knutepunkt Sørlandet. I tillegg har Svein lang og bred erfaring med GIS-analyse og 3D-visualisering. Svein inngår i teamet for GIS utvikling i Rejlers.

 

 

Espen Oldeman Lund startet fra 1. februar sitt eget firma under navnet Kresendo
Espen Oldeman Lund startet fra 1. februar sitt eget firma under navnet Kresendo Espen er utdannet ved NMBU og har tidligere jobbet i Kartverket, Eniro og Skog og landskap. Kresendo tilbyr tjenester innen bruk av geografiske data og er spesielt rettet mot karttjenester for friluftsmennesker.

 

 

Per Selnæs er ansatt som avdelingsleder for Geomatikk Survey i Trondheim
Per Selnæs er ansatt som avdelingsleder for Geomatikk Survey i Trondheim Per er utdannet ved Stavanger Tekniske Fagskole, Kart og oppmåling. Han har siden 1995 jobbet med oppmåling/stikking innenfor anleggsbransjen og har blant annet hatt ansvar for arbeidsstikking, masseberegning og ulike typer dokumentasjon. Per kommer fra Teknobygg Anlegg hvor han var leder for stikningsavdelingen. Som avdelingsleder i Trondheim vil Per sikre at selskapet når bredt ut i Midt-Norge med sin satsning på både tradisjonelle og mer moderne landmålingstjenester som droner, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM/samordningsmodeller.

 

 

Jørgen Schøyen Nicolaysen (40) er ansatt ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika
Jørgen Schøyen Nicolaysen (40) er ansatt ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika Han har hovedfag informatikk (Cand. Scient) fra Universitetet i Oslo i 2005. Tidligere har han jobbet som utvikler hos ICA Norge AS med løsninger innenfor varehandelen. Han kommer nå fra jobb i Nordeca Insight AS hvor han jobbet med utvikling av webbaserte geografiske tjenester. I Norkart skal han inngå i teamet som utvikler Web- og tjenestebaserte løsninger.

 

 

Logg inn


Glemt passordet?
Logg inn

 

Kartografisk litteratur

Her er det lagt ut tre lærebøker innen digital kartografi, alle er skrevet av Jan Terje Bjørke.

Datamodeller, algoritmer og datastrukturer for geografisk informasjonsbehandling
Jan Terje Bjørke, 4. oktober 2005. 10 + 181 sider.
Kartografisk kommunikasjon
Jan Terje Bjørke, 5. oktober 2005. 8 + 107 sider.
Digitale terrengmodeller
Jan Terje Bjørke, 3. november 2005. 10 + 123 sider.
Side-alternativer