Faggruppe bygg, plan og geodata

Mandat:

  • Faggruppene er støtteorgan for sekretariatet og styret innen sitt fagområde.

Medlemmer i faggruppen:

Astrid S. Øie, Trondheim kommune og leder i faggruppa, jobber med matrikkel

Ida Rørbye, Kartverket (plan)

Heidi Liv Tomren, styrets representant 

Roar Askeland, Bærum kommune (plan) 

Siv Byfuglien, Etnedal kommune 

Eilif Hjelseth, PhD, Førsteamanuensis, Forskningsgruppe for BIM i bygg- og infrastrukturprosjekter, Institutt for bygg- og energiteknikk, Fakultet for teknologi, kunst og design, Høgskolen i Oslo og Akershus.

  • Anstein Skinnarland, buildingSmart

Marianne Meinich, GeoForum (sekretær)

Kommunegruppas aktiviteter  2014

Annonser