Laster inn Aktiviteter
Finn Aktivitet

Navigering i Aktivitetsvisning

Kommende Aktiviteter

Navigering i Aktivitetslisten

april 2019

Få en kickstart i GISLINE

april 24 kl. 08:00 - april 25 kl. 17:00
Norkart Sandvika,
Løkketangen 20A, Sandvika, 1327

Grunnkurset gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE, og er et solid springbrett. Forkunnskaper: Generelle pc kunnskaper. Kurset passer for: Kurset passer for den eller de som skal benytte GISLINE i sitt daglige virke. Kurset gir et godt grunnlag for å delta på andre fagspesifikke kurs i GISLINE. Kursets innhold: Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i GISLINE. Program og påmelding Påmeldingsfrist 10. april.

Finn ut mer »

Eiendomslandmåling etter matrikkelloven

april 26 kl. 08:00 - 17:00
Norkart Sandvika,
Løkketangen 20A, Sandvika, 1327

Kartverkets tilsyn med føring av matrikkelen har avdekket at halvparten av kommunene ikke overholder kravet til dokumentasjon av målinger og beregninger i Matrikkelforskriften § 27 første ledd bokstav f og § 41 fjerde og femte ledd. Kurset har som mål at deltakerne skal få en oversikt i hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling. Videre skal deltakerne få ferdigheter i mulighetene GISLINE Landmåling har til å kvalitetssikre eiendomslandmåling samt produsere den nødvendige dokumentasjon i henhold til standarden. Kurset passer…

Finn ut mer »

Matrikkel – en innføring

april 29 kl. 08:00 - 17:00

Matrikkelkurset gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til å utføre generelle oppgaver i dette programmet. Forkunnskaper: GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE. Det er ikke et krav om at man allerede er godkjent matrikkelfører før man tar dette kurset. Det anbefales imidlertid at man har forkunnskaper om matrikkelen ved at man for eksempel setter seg inn i presentasjonene tilhørende Kartverkets Forkurs og Føringskurs. http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Kurs-i-foring-av-matrikkelen/ Kurset passer for: Kurset passer for matrikkelførere…

Finn ut mer »
mai 2019

Workshop om NADAG

mai 7 kl. 10:00 - mai 8 kl. 15:00

Kartverket Skien inviterer til Workshop om bruk av NADAG for lagring av lokale grunnundersøkelser. Workshopen består av en teoretisk og en praktisk del. Antall deltakere er begrenset. Se under for program og flere detaljer. Påmeldingsfrist fredag 26. april! Program og påmelding

Finn ut mer »

Introduksjon til GIS

mai 9 kl. 08:00 - mai 10 kl. 17:00
Geodata Oslo,
Schweigaardsgate 28, Oslo,

Nytt kurs! Lær om de grunnleggende konseptene bak GIS-teknologi og geografiske data for å se mulighetene med geografiske informasjonssystemer. Program og påmelding

Finn ut mer »

Fagdag plan, bygg og oppmåling GeoForum Rogaland

mai 14 kl. 09:30 - 15:15
Sandnes,
Jærveien 33

GeoForum Rogaland inviterer til fagdag. Målet for samlingen er å se på kvalitet i plan- og byggesaksbehandling og skape en bedre forståelse for sammenhengen mellom plan- og byggesaksbehandling og eiendomsforhold. Sted: Nye Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, Sandnes. Pris: Kr 1000,- for medlemmer i GeoForum eller ansatte hos bedriftsmedlemmer. Et tillegg på kr 500,- for andre. Prisen inkluderer 1 lunsj, pausebuffet m/ kaffe og te. Påmelding Program Kontaktperson: Ole Grammeltvedt (ole.grammeltvedt@sandnes.kommune.no) 90472450

Finn ut mer »

Fagdag og årsmøte 2019 GeoForum Hordaland

mai 15 kl. 08:30 - 16:00
Statens vegvesen,
Nygårdsgaten 112, Bergen, 5008

GeoForum Hordaland holder fagdag og årsmøte i Auditorium hos Statens vegvesen (Nygårdsgaten 112) i Bergen onsdag 15. mai. Invitasjon og program Påmelding Påmelding – innen 3. mai

Finn ut mer »

Fagdag – plan, bygg og oppmåling GeoForum Hedmark og Oppland

mai 27 kl. 08:00 - 17:00
Statens vegvesen Lillehammer,
Industrigata 1, Lillehammer, 2619

I samarbeid med Einar Bergsholm og Fredrik Holth, NMBU, arrangerer Geoforum Hedmark og Oppland en fagdag «Plan, bygg og oppmåling» mandag 27.mai 2019. Du inviteres med dette til å delta på en dag med faglig og juridisk påfyll i en ellers travel hverdag. Programmet er først og fremst rettet mot kommunale saksbehandlere og landmålere, men er også aktuelt for private landmålerforetak. Program Påmelding

Finn ut mer »

GeoForum 50 år

mai 30 kl. 08:00 - 17:00

Stiftelsesdato til GeoForum er 30. mai 1969. Markeres med tilstelning for medlemmer. (30. mai er Kr. Himmelfartsdag)

Finn ut mer »
juni 2019

Lag og rediger data i ArcGIS Pro

juni 3 kl. 08:00 - juni 4 kl. 17:00
Geodata Oslo,
Schweigaardsgate 28, Oslo,

Lær beste praksis for å opprette nøyaktige geografiske data og forvalte datasettet over tid. Program og påmelding

Finn ut mer »
+ Eksportering Aktiviteter
Annonser